Nyt Samarbejde med Smart Mobilitet

 

I forbindelse med udviklingen af prototype 2 af den digitale byrumsinstallation, har Digital bydel har indgået et samarbejde med projektet Smart Mobilitet. Samarbejdet udmunder i en borgerinddragelsesproces i Beder og Malling i oktober og november 2015. Her kan du læse nærmere om vores nye samarbejdspartner, og du kan følge projektets udvikling her på siden eller på facebook.

Smart Mobilitet

Smart Mobilitet er et treårigt udviklings- og innovationsprojekt, som løber frem til 2017. Projektet arbejder i denne periode med at indsamle viden om og ændre på aarhusianernes trafikale vaner. Smart mobilitet er finansieret af Aarhus Kommunes innovationspulje, Trafikstyrelsen og Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Projektet vil bidrage ind i arbejdet med at håndtere udfordringer omkring trængsel samt til et bedre bymiljø.
Projektet drives dagligt af Projektleder og ingeniør Gustav Friis, landskabsarkitekt Charlotte Kjær Petersen og antropolog Liv Maria Stender Boisen.

Vækst stiller krav til mere end infrastruktur

Aarhus er under forvandling. Nye bydele vokser frem, flere vælger at blive aarhusianere, og antallet af virksomheder stiger støt. Det har mange fordele for vores by. Men antallet af biler og trafik stiger også voldsomt, så derfor bliver vi nødt til at tage vores nuværende transportvaner op til revision. Hvis ikke vi gør noget, vil der blive alvorlig trængsel på vejene og mangel på parkeringspladser, mens miljøet og bylivet i Aarhus vil lide under den tætte trafik. Derfor er det nu, der skal sættes ind for at løse fremtidens store udfordringer. Projekt Smart Mobilitet er et skridt på vejen.

Aarhus Kommune er allerede i fuld gang med at satse på fysiske trafikløsninger, f.eks. anlæg af flere cykelstier, nye vejbaner samt transportalternativer som Letbanen. Men for at kunne løse byens trafikale udfordringer er det væsentligt, at vi ikke glemmer det mentale og adfærdsmæssige aspekt. Det handler dybest set om, at vi tænker alternativt, når det kommer til valg af transportmiddel: Kan jeg transportere mig på en måde, der effektiviserer trafikken?

Samskabelse

Med base i det rullende laboratorie kører Smart Mobilitet ud til aarhusianerne for at studere deres adfærd og i samarbejde med dem udvikle, afprøve og evaluere en række virkemidlers effekt. Der bliver igangsat fire konkrete projekter i en forstad, i et bynært etagebyggeri, blandt unge studerende og blandt medarbejdere i Aarhus Kommune. Projekterne afdækker transportadfærd og afprøver nye tiltag med henblik på at udfordre aarhusianernes transportvaner. Hvad der er Smart Mobilitet, er forskelligt fra bydel til bydel og fra borger til borger, og løsningerne skal derfor opstå ud af et fællesskab mellem kommunens projektmedarbejdere og borgerne.

Se mere på www.smartmobilitet.dk og www.facebook.dk/smartmobilitet