Idé-box Beder og Malling

2. etape af Digital Bydel er startet, og i samarbejde med Alexandra Instituttet er udviklingen af Prototype 2 af den digitale byrumsinstallation i fuld gang. Installationen bliver denne gang lavet i to eksemplarer. Én, der skal stå i Beder, og én, der skal stå i Malling. Ligesom i Harlev skal installationerne bruges til, at borgerne fra de to byer kan generere og stemme om idéer til, hvad offentlige midler skal bruges til. Projektet er blevet til i samarbejde med Smart Mobilitet, og løber af stablen i oktober og november, 2015.

I Beder og Malling skal den digitale byrumsinstallation blandt andet bruges til at indsamle konkrete borgerskabte ideer til stationsforskønnelse. Det overordnede formål er at gøre stationerne mere attraktive og dermed understøtte brugen af den kollektive transport i området. Jo flere, der tager toget, jo færre biler er der på vejen. På den måde kan mere attraktive stationer måske være med til at mindske trængslen på vejene imellem de to byer og Aarhus.

Som det var tilfældet i Harlev, får borgerne i Beder og Malling mulighed for at indtale deres idéer via byrumsinstallationen. Denne gang skal man ikke bruge en polet for at afgive sin idé, og som noget nyt kan man også indtale idéer fra sin mobiltelefon. Alle borgerne kan således komme med så mange idéer, de vil. De eneste krav er, at idéerne skal være lovlige og realiserbare. Projektets idéfase finder sted i den sidste uge i oktober og den første uge i november.

Efter en åben forvaltning af idéerne, starter afstemningen mandag d. 16. november. Her kan borgerne bruge den digitale byrumsinstallation til at stemme på den idé, de synes er bedst. Som det var tilfældet med prototype 1, skal man bruge en polet for at afgive sin stemme. Poletter bliver husstandsomdelt i de to byer umiddelbart før afstemningen.

I denne 2. etape af Digital Bydel skrues der op for konkurrencen. Nu er det ikke længere kun et spørgsmål om, hvilken idé, der er den bedste. Denne gang er der også konkurrence imellem Beder og Malling. Det betyder, at den by, der har flest aktive borgere (når man tæller antal realiserbare, lovlige idéer og antal stemmer sammen), vinder pengene og dermed muligheden for at få en smukkere og mere attraktiv stationsbygning.

Efter afstemning inviterer Smart Mobilitet borgerne fra vinderbyen til en samskabelsesworkshop, hvor de sammen med borgerne kan lave en plan for, hvordan den vindende projektidé skal realiseres.

Smart mobilitet kan bidrage til facilitering og en vis økonomisk støtte til det vindende projekt, men aktive ildsjæle i lokalområdet bliver de bærende kræfter i en realisering af projektet.

Du kan følge projektet på facebook her