Digital bydel skaber forskning

Samskabelse skaber en smart by

4 Studerende fra CBS (Copenhagen Business School) har i en 4-ugers rapport bl.a. involveret Digital Bydel projektet. De ser på samskabelse indenfor informations- og kommunikationsteknologier. Her finder de frem til, at Digital Bydel lever op til de 4 principper, som skal få borgere til at engagere sig i samskabende projekter. Projekterne i både Beder, Malling og Harlev scorer højt, hvis man skal se på relevans, transparens, borgernes forventninger og at få alle målgrupper med i processen – ung som gammel.

Rapporten kan læses her:

Rapport om samskabelse (På engelsk)