Borgerinddragelse og politikudvikling

Digital Bydels installationer vil i juni i juli måned tage på tourné rundt i Aarhus’ bydele for at samle ideer og input fra borgerne til den nye politik i forvaltningen, Borgerservice og Biblioteker.

Således kan borgere, der ikke havde mulighed for at deltage til de allerede afholdte Borgermøder, alligevel få indflydelse på, hvilke pejlemærker der skal sættes for fremtidens offentlige services.

Læs mere på:
https://bobpol.aarhus.dk/