Langenæsfonen – Medskabere af Byen

Af Jeppe Spure Nielsen

Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd har anvendt borgertelefonen til at få en masse input fra borgere på Langenæs, der måske normalt ikke fanges ind af workshops og borgermøder. Vores formål var at sætte lup på Langenæs ved at få input til Fremtidens Langenæs, fordi vi som fællesråd ønskede at skabe en vision for Langenæs. Samtidig ønskede vi at lave en såkaldt lokalsamfundsbeskrivelse for kvarteret Langenæs, som udgør et unikt og spændende område i Aarhus og derfor fortjener særskilt fokus udviklingsmæssigt. Disse mange borgerinput skulle samtidig bidrage til lokalsamfundets beskrivelse af sig selv.

Mennesker er forskellige og skal ‘indfanges’ på forskellige måder

Vi afholdt også en visionsworkshop, men vi var bevidste om, at borgertelefonen kunne give os mange andre input fra beboere, der ikke ville finde vej til vores visionsworkshop eller andre aktiviteter i fællesrådet. Mennesker er forskellige og skal ‘indfanges’ på forskellige måder, og her er borgertelefonen rigtig smart, fordi den kan opstilles alle mulige steder og arbejder i ens tjeneste, mens man kan lave noget andet et helt andet sted! Vi havde derfor fået opstillet to telefoner foran henholdsvis MarselisborgCentrets kantine og ved butiksområdet på Langenæs Allé, først hos dagligvarebutikken Meny og senere ude foran bageriet Lagkagehuset, hvor der kommer mange beboere for at handle.

De to telefoner stod der begge i en måned hen over efteråret, og blev lanceret til åbningen af Langenæs Kulturfestival. Vi kaldte dem for sjov skyld ‘Langenæsfonen’ i vores kommunikation til borgerne for at give det et lokalt islæt og skabe opmærksomhed.

De mange input blev brugt til at identificere behov og ønsker blandt borgere på Langenæs og formulere idéer og visioner til fremtidens Langenæs på en række områder, bl.a. inden for trafik og mobilitet, det grønne Langenæs og det sociale liv på Langenæs, herunder behov for fælles faciliteter og et eventuelt bylivshus.

Input fra telefonen vil præge det afsnit i lokalsamfundsbeskrivelsen fra Langenæs, der kommer til at handler om vores visioner for Langenæs for de kommende 10 år. Hermed sender vi som fællesråd og lokalområde både nogle klare signaler til potentielle bygherrer, developere og til Aarhus Kommune om, hvad vi gerne vil passe på, og hvad vi drømme om at forandre.

På sidste fællesmøde med de andre 31 fællesråd, hvor vi bl.a. deler erfaringer, som andre kan blive inspireret af, fortalte vi fra vores fællesråd om, hvor let og godt det er at låne borgertelefonerne og hvor gode de er til at komme i kontakt med mange flere borgere og lade dem komme med input til udvikling af byen og dermed gøre dem til medskabere af byen!