Idé-Box Beder Malling

Følg Facebooksiden ‘Idé-box Beder Malling‘, eller følg med på Instagram @digitalbydel; #digitalbydel #medaarhus #smartaarhus #idebox

Hvad?Unavngivet
Idébox Beder Malling er, ligesom forløbet i Harlev, et såkaldt Borgerbudget. I Beder og Malling kan borgerne komme med idéer til, hvordan stationsområderne i de to byer kan forbedres og gøres mere attraktive. Der er afsat op til 50.000 kr. til den vindende idé. Alle borgere kan komme med idéer og stemme, og derved vælge den idé, der skal realiseres.

Hvem står for det?
Idé-box Beder Malling er et samarbejde imellem Digital Bydel, Magistraten for Kultur og Borgerservice, og Smart Mobilitet, Magistraten for Teknik og Miljø. Digital Bydel står, sammen med Alexandra Instituttet, for de digitale byrumsinstallationer, der skal bruges til idéindsamling og afstemning, mens Smart Mobilitet stiller økonomiske midler og hjælp til facilitering til rådighed.

Hvem står for det?
Alle, som er bosat i henholdsvis Beder og Malling kan deltage. Alle kan komme med idéer, både ved at indtale dem i Idé-Boxene eller ved at ringe dem ind. Hver husstand i de to byer har efterfølgende én stemme når det skal afgøres, hvilke idéer, der er de bedste. Hver husstand modtager et brev med yderligere information og en polet til afstemning.

Hvornår?
Idé-Box Beder Malling skydes igang d. 27. oktober og slutter d. 29. november. Efterfølgende skal vinderidéen realiseres i et samarbejde mellem borgerne i den vindende by og Aarhus Kommune.

Idéfase: 27. oktober – 8. november
Idéer kan indtales i de to Idé-Boxe, samt ved hjælp af mobiltelefin.

Behandlingsfase: 9. november – 15. november
Der inviteres til åben forvaltning d. 12. november på Dokk1.

Afstemningsfase: 17. november – 29. november
Der kan stemmes på idéer ved at bruge den tilsendte polet i Idé-Boxene. Vinderidéen kåres umiddelbart efter afstemningen og offentliggøres på Digital Bydels hjemmeside.

Hvordan deltager jeg?
Hvis du bor i beder eller Malling kan du benytte de to Idé-Boxe til at indtale dine idéer, eller du kan indtale dine idéer via din mobiltelefon. Hvis du har en idé til Beder station skal du bruge telefonnummer 89 88 44 06, hvis du har en idé til Malling station skal du bruge telefonnummer 89 88 42 88.

Når en idé er indtalt, bliver den transskriberet, og efterfølgende kan du, hvis idéen er lovlig og realiserbar, se den på Digital Bydels hjemmeside her. Når idé-fasen nærmer sig sin ende, modtager din husstand et brev, hvori der er en polet. Når du vil bruge din stemme, bruger du poletten i én af de to Idé-Boxe. Idé-Boxen vil guide dig undervejs.

Konkurrence
Digital Bydel er et udviklingsprojekt. Det betyder, at vi undersøger og udvikler forskellige koncepter og modeller for, hvordan vi som kommune kan bruge det digitale medie til at understøtte og forstærke medborgerskab og engagement blandt byens borgere. Konkurrenceelementet er, ligesom byrumsinstallationer og visualisering af relevante data, en metode til borgerinddragelse, som vi afprøver for at få erfaringer og kunne komme med bud på modeller på fremtidens digitale borgerdialog.

Idé-boxe-kamp

 

 

 

 

 

 

I Idé-Box Beder Malling skruer vi op for konkurrenceelementet for at undersøge, om det har en positiv effekt på dialog og deltagelse. Det afgørende konkurrenceparameter er, i hvilken af de to byer, henholdsvis Beder og Malling, der kommer flest stemmer i idé-boxen. Det vil sige, at den by, der har flest afgivne stemmer når afstemningsfasen er slut, vinder serveretten til de op til 50.000 kroner, som skal gå til realisering af den idé i den vindende by, som har fået flest stemmer.

Når afstemningen og dermed den egentlig konkurrence er slut, er det borgerne i den vindende by, der skal være primus motor i arbejdet med at realisere den vindende idé. Når man afgiver sin stemme i idé-boxene, kan man derfor vælge at tilkendegive sit engagement ved at indtale navn og telefonnummer. Efter afstemning og kåring af vinderidéen inviterer Smart Mobilitet borgerne i den vindende by til en samskabelsesworkshop, hvor der skal lægges en plan for, hvordan den vindende idé kan realiseres. Vinderbyen har 3 uger fra afstemning til at lægge en plan for realisering af den vindende idé, samt til at skaffe lokale kræfter til at udføre den. Lykkedes det ikke indenfor tidsrammen, er det den anden by, der får muligheden.