Blog – Sammen om Trøjborg

Blog – Sammen om Trøjborg

Ønsker i massevis   Frivillige og Huset Trøjborg på Kirkegårdsvej 53 (husettrøjborg.dk) havde den store glæde og fornøjelse af at have bydelstelefonen opstillet i Trøjborg i to af de varmeste måneder her i sommers. Den stod efter aftale placeret foran Trøjborg Apoteks indgangsparti på Tordenskjoldsgade, hvilket er et centralt sted tæt på både biografen, de […]

Blog – DokkX

Blog – DokkX

Udvikling af nye velfærdsteknologier på DokkX Aarhus kommunes interaktive udstilling af velfærdsteknologi, kaldet DokkX, har i en periode på lidt over 3 måneder, haft udstillet Digital Bydels interaktive telefonboks. Installationen skulle i dette regi bruges til, at indsamle idéer til videre udvikling af nye velfærdsteknologier. DokkX ønskede at indsamle nye idéer til velfærdsteknologi, da deres […]

Aarhus og det europæiske CHANGE! netværk – medborgerskab er nøglen til ny velfærd!

Aarhus og det europæiske CHANGE! netværk – medborgerskab er nøglen til ny velfærd!

Ny rapport giver et bud på hvordan medborgerskabet i Aarhus kan styrkes yderligere Digital Bydel  har deltaget i EU URBACT netværket CHANGE! sammen med 4 andre aarhusianske projekter. Formålet med netværket er at udveksle viden og opnå læring i et transnationalt perspektiv, samt trække på internationale ’best practice’ modeller for social innovation og medborgerskab. Det er målsætningen at der gennem […]

Borgerinddragelse og politikudvikling

Borgerinddragelse og politikudvikling

Digital Bydels installationer vil i maj, juni og juli måned tage på turné rundt i Aarhus’ bydele for at samle ideer og input fra borgerne til den nye politik i forvaltningen, Borgerservice og Biblioteker. Således kan borgere, der ikke havde mulighed for at deltage til de allerede afholdte Borgermøder, alligevel få indflydelse på, hvilke pejlemærker […]

Medborgerskab i Rundhøj

Medborgerskab i Rundhøj

Det seneste stop på Digital Bydels turné rundt i Aarhus er Rundhøj. Her er to containere blevet omdannet til et hyggeligt mødested for de lokale, der i længere tid har arbejdet på at styrke Rundhøj som et lokalområde. Containerne er blevet ombygget af lokale borgere fra Rundhøj sammen med arkitekt Eske Bruun, så det nu […]

Digital Bydel har ramt Tyskland

Digital Bydel har ramt Tyskland

Digital Bydel sat i et større perspektiv Digital bydel bliver i tyskeren, Henning Günters speciale fra humangeografi, sat i en europæisk Smart City og Smart Citizen-sammenhæng. Digital bydel er godt eksempel på, hvordan borgerne ikke længere er sensorer, der bliver stimuleret i byen, men i højere grad er dem, der stimulerer byen. De er således […]

Digital bydel skaber forskning

Digital bydel skaber forskning

Samskabelse skaber en smart by 4 Studerende fra CBS (Copenhagen Business School) har i en 4-ugers rapport bl.a. involveret Digital Bydel projektet. De ser på samskabelse indenfor informations- og kommunikationsteknologier. Her finder de frem til, at Digital Bydel lever op til de 4 principper, som skal få borgere til at engagere sig i samskabende projekter. Projekterne i både Beder, […]