• Følg Idé-box Beder Malling på Facebook

    Følg Idé-box Beder Malling på Facebook

  • Følg Digitalbydel på Facebook

    Følg Digitalbydel på Facebook

  • Borgerbudget Harlev

    Borgerbudget Harlev

Digital Bydel fungerer udelukkende på baggrund af en lang række samarbejdspartnere. En del af disse partnere er projekter, som i udgangspunktet kan minde om det projekt du kan læse om her på siden. Herunder følger nogle af de bedst eksempler på samarbejdsprojekter.

Aarhus Kommune, Center for byens anvendelse
Center for Byens Anvendelse er ét af fire centre i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Centeret beskæftiger sig med opgaver inden for byrum, vejanlæg og -drift samt grønne områder, og står bl.a. for etablering og vedligeholdelse af veje, pladser og parker i Aarhus Kommune, og så understøtter de arrangementer og aktiviteter i byens rum.

Aarhus Kommune, Center for byudvikling og mobilitet
Center for Byudvikling og Mobilitet er ét af fire centre i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Centeret er omdrejningspunktet for mange af de projekter i Aarhus Kommune, der sætter rammen for udviklingen af Aarhus. Centeret beskæftiger sig bl.a. med arealudvikling, lokalplanlægning, mobilitet og planlægning af infrastruktur. Herudover indeholder centret også et Liveable City Lab, hvor der i samarbejde med byen analyseres, diskuteres og skabes løsninger for, hvordan en stadig tættere by bliver stadig bedre at leve i.

Aarhus Universitet
Studerende fra flere forskellige uddannelser på Aarhus Universitet har, især i forbindelse med opstarten af Digital Bydel. Det gælder studerende fra modulet designantropologi på antropologiuddannelsen, som bidrog med feltarbejde i forskellige bydele, informationsvidenskabsstuderende, der arbejdede med Urban Computing, samt studerende fra institut for datalogi, der arbejdede med context awareness, crowd sensing og IT produktdesign.

Alexandra Instituttet, Center for Interactive Spaces
Alexandra Instituttet er Digital Bydels hovedsamarbejdspartner, og bidrager særligt til udvikling og fremstilling af prototyperne af den digitale byrumsinstallation.
Alexandra Instituttet er en non-profit virksomhed, der er sat i verden for at skabe værdi, vækst og velfærd i Danmark ved at hjælpe offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og teknologi. På Alexandra Instituttet råder man over specialister, der kan udvikle innovative, it-baserede produkter og services med særligt fokus på software, udviklingsmetoder og samspillet imellem bruger, kommerciel relevans og teknologi.

Arkitektskolen Aarhus
Arkitektskolen Aarhus er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som tilbyder undervisning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau inden for arkitektur og det arkitektfaglige område. Skolens mål er at uddanne arkitekter, der kan udvikle fremtidens fysiske rammer i dialog med samfundet. Arkitektskolen har ca. 800 studerende og beskæftiger ca. 145 medarbejdere.

Democracity Aarhus
DemokraCity Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, DemokraCity™ og Arkitektskolen Aarhus. Over de næste to år vil der blive etableret fire DemokraCity™ Aarhus projekter. Formålet er at involvere beboere og lokale aktører direkte i udviklingen og planlægningen af deres nærområde i tæt samspil med kommunale medarbejdere og arkitekter.

Den Skandinaviske Designhøjskole
Den Skandinaviske Designhøjskole beskæftiger man sig, efter eget udsagn, med DESIGN – og en række andre væsentlige forhold i tilværelsen. På højskolen lægger man vægt på processen fra idé til produkt, og er ideel for elever og kursister, der ønsker at søge ind på f.eks. Designskolen, Skolen for Visuel Kommunikation eller lignende.

Digital ABC
Projektet ”Digital ABC” fungerer som et redskab til at undervise i digitalisering i udskolingen. Digital ABC er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Borgerservice og Biblioteker og magistraten for Børn og Unge, Center for Læring. Unge fra udskolingsklasser i Aarhus har været drivkraft, samskabere og idémagere igennem hele processen. Der har desuden deltaget lærere og medarbejdere fra Borgerservice og Biblioteker.

EcoSense
Projektet EcoSense udvikler metoder til omfattende måling, modellering og analyse af de komplekse faktorer, der påvirker vores CO2-fodaftryk. Hypotesen er, at den rette kombination af mobil sensorteknologi, positionering og kollektive målinger i kombination med miljøanalyser og brugerinddragelse kan give os svaret. F.eks. benyttes smartphones som en slags miljø-sensorer til gennem kollektive målinger at skabe passende anonymiserede billeder af folks bevægelses- og adfærdsmønstre i byer, i offentlige institutioner og i virksomheder.

Grøn Medborger
Grøn Medborger er et projekt under Aarhus Kommunes Team Medborger. Projektet har til formål at udvikle byens rekreative tilbud og grønne områder i samarbejde med byens borgere og virksomheder. Byens borgere kan bl.a. kontakte projektets medarbejdere ved at møde op til den ugentlige ‘grøn træffetid’, og således kan medarbejderne hjælpe borgernes idéer på vej.

Internet Week Denmark
Internet Week Denmark er en faglig festival med forskellige events, hvor der deles viden og erfaring og gives adgang til internationale talere og fageksperter. Det er en festival, hvor den digitale branche mødes på tværs af mobile apps og services, web- og it-udvikling. Desuden er det også en folkelig festival, der skaber netværk og støtter initiativer, som fremmer den digitale dannelse og uddannelse af borgere i Danmark. 

Lokalbibliotekerne
I forbindelse med Borgerbudget Harlev var en del af borgerbudgettet tiltænkt lokalbiblioteket i Harlev, og i november 2015 kommer den digitale byrumsinstallation til lokalbiblioteket i Åbyhøj, hvor den ligeledes skal bruges til idégenerering og afstemning.

MAB15
På Medie Arkitektur Biennalen mødes arkitekter, kunstnere, forskere, designere og virksomheder fra hele verden for at skabe fremtidens mediearkitektur – og for at diskutere, hvordan mediearkitekturen revolutionerer byen og vores måde at være i den. Mediearkitektur er en sammensmeltning af arkitektur og medier. Det er, når facaden på huset også er en skærm. Eller når varmefølsomt beton ’fastfryser’ skyggen af forbipasserende. Eller når lys og projektioner for en tid forandrer udseendet på en bygning.

ODAA – Open data Aarhus
Open Data Aarhus giver alle interesserede mulighed for på en nem måde at tilgå data fra Aarhus Kommune og partnerne i Smart Aarhus. Det er eksempelvis data indenfor trafik, kultur, natur, miljø osv.. Det overordnede formål med www.odaa.dk er at gøre data fra Aarhusområdet frit tilgængeligt for at understøtte produktivitet og innovation ved højere grad af udnyttelse af data. ODAA er et kerneprojekt i Smart Aarhus, hvilket bl.a. betyder, at ODAA spiller en central rolle i at gøre Aarhus til fremtidens bæredygtige, digitale by.

Sager der Samler
Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister. Det er både en forening og en socialøkonomisk virksomhed. I Sager der Samler tror man på, at når man tager fat på at skabe nye løsninger på problemer, man selv oplever i sin hverdag, får man en stemme og er med til at forny samfundet nedefra. Sager der Samler bakker op om hverdagsaktivister med fællesskab, netværk og et sted at mødes.

Smart Mobilitet
Et tre-årigt udviklingsprojekt, som løber frem til 2017, som er finansieret af Aarhus Kommunes innovationspulje, Trafikstyrelsen og Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Projektet arbejder med at indsamle viden og ændre trafikale vaner for at bidrage ind i arbejdet med at håndtere udfordringer omkring trængsel samt til et bedre by-miljø.

Smag På Aarhus
Smag på Aarhus er et natur- og madprojekt, som gentænker byens rum for, i samarbejde med borgerne, at skabe flere spiselige og sanselige miljøer i byen. Projektet arbejder med tre hovedområder: 1) At øge borgernes muligheder for at dyrke spiselige afgrøder i Aarhus kommune, 2) At formidle viden om de spiselige råvarer, der allerede er i den aarhusianske natur, både på land og i havet, 3) At skabe fælles oplevelser med at lave god mad af de høstede afgrøder, blandt andet igennem en række inspirationsarrangementer.

Blogindlæg

Digital Bydel har ramt Tyskland

Digital Bydel har ramt Tyskland

Digital Bydel sat i et større perspektiv Digital bydel bliver i tyskeren,…
Digital bydel skaber forskning

Digital bydel skaber forskning

Samskabelse skaber en smart by 4 Studerende fra CBS (Copenhagen Business School)…
Evalueringen på Digital Bydel er landet

Evalueringen på Digital Bydel er landet

Digital Bydel er blevet evalueret nu De sidste kroner i projektet er brugt, og…
Idé-boxen i afstemningsfasen

Idé-boxen i afstemningsfasen

Vi har lavet endnu en quick-guide til Idé-boxene. På illustrationen herover kan…
Visualisering af idéerne fra Beder og Malling

Visualisering af idéerne fra Beder og Malling

Vi har nu været igennem alle idéerne fra både Beder og Malling…
Idé-boxen trin for trin

Idé-boxen trin for trin

Vi har lavet en quick-guide til Idé-boxene. På illustrationen herover kan du…
Idé-box Beder og Malling

Idé-box Beder og Malling

2. etape af Digital Bydel er startet, og i samarbejde med Alexandra…
Nyt Samarbejde med Smart Mobilitet

Nyt Samarbejde med Smart Mobilitet

  I forbindelse med udviklingen af prototype 2 af den digitale byrumsinstallation,…