City Mockup: Build – Decide – Use

Projektet Digital Bydel lever kun på basis af en lang række samarbejdspartnere, der kan se det samme lys i projektet som os selv. En af de samarbejdspartnere er uddannelsesforløbet Urban Computing under Informationsvidenskab på Aarhus Universitet.

På Urban Computing søger man i korte træk at designe løsninger til sammensmeltningen af digitale teknologier og byen. Et fokus der dårligt kunne flugte bedre med de mål, der er opsat for projektet Digital Bydel.

Derfor fulgte teamet bag Digital Bydel spændt med, da forløbets syv kandidatstuderende i november udstillede deres prototype, City Mockup, på Medie Arkitektur Biennalen i Aarhus.

Visionen bag de blå byggeklodser er at skabe en øget dialog mellem borgerne om det fælles byrum. En dialog som gerne skulle udvikle sig i takt med brugen af de digitale klodser. Ved at inddrage borgerne i processen vil de involverede forhåbentlig opnå en større forståelse og interesse for den konstante udvikling der sker i byrummet.