Workshoppen set indefra

IMG_2548Pi Duwe Nielsen
27 år
Antropologi
Arbejdede med bydelen Harlev

 

 • Hvad lokkede dig ved projektet Digital Bydel?

Jeg synes, der er rigtig få muligheder, i hvert fald for os antropologer, hvor vi får lov til at bruge vores faglighed. Det har jeg savnet på vores studie, fordi det meget hurtigt bliver teoretisk og meget i vores egne feltarbejder. Jeg skriver desuden speciale om byrummet, så det var jo helt nærliggende at blive en del af workshoppen.

 • Hvilke kompetencer fra dit studie kan du bruge?

Jeg kan helt klart bruge mange af mine kompetencer omkring feltarbejdet; den måde man går til mennesker på, hvilke spørgsmål der er interessante at stille og nogle gange stille de der dumme spørgsmål, som vi tit tager for givet. Jeg er samtidig meget optaget af fordomme, for når vi er stærke på vores fordomme, er det også nemmere at komme ud og opdage noget andet.

 • Hvad var det tydeligste karaktertræk ved Harlev?

Det Harlev vi oplevede, var et sted med enormt meget frivillighed. Men desværre en frivillighed der kan have svært ved at tale sammen nogle gange. Der er lige omkring 5000 borgere i Harlev og umiddelbart lige under 50 foreninger og fællesskaber. Det siger jo en del om bydelens engagement.

 • Hvorfor tror du at projektet kan blive en succes?

Den store udfordring, men også den store fordel i projektet, er at man laver en cirkel, hvor kommunikationen går fra borger til borger, men også fra borger til kommune.

Jeg tror sagtens, det kan lykkes at lave noget, jeg tror bare, det er helt vildt vigtigt, at borgerne bliver inddraget i processen, så det vi skaber ikke bare er nogle færdige installationer, men nogle installationer der i samarbejde med borgerne muliggøre en effektiv og gavnlig dialog.

 

IMG_2557Sven Strandbygaard
40 år
Urban Computing
Arbejdede med bydelen Tilst

 

 • Hvad lokkede dig ved projektet Digital Bydel?

I forløbet Urban Computing har jeg arbejdet med mange af de samme emner og problemstillinger, som også gør sig gældende for arbejdet med Digital Bydel. Derfor var det helt nærliggende at melde mig til og udnytte mine erfaringer.

 • Hvilke kompetencer fra dit studie kan du bruge?

Jeg har en bred tværfaglighed og generelt gode erfaringer med idéudvikling, hvilket betød, at jeg især kunne bidrage i den første fase af workshoppen. Der er rigtig mange forskellige fagligheder i det her projekt, så jeg bidrager desuden rigtig meget med at få folk til at snakke sammen og i høj grad snakke samme sprog.

 • Hvad var det tydeligste karaktertræk ved Tilst?

Tilst er et ekstremt selvstændigt område, og har en stor grad af hvad vi kan kalde bydelsidentitet. Det betyder rigtig meget, hvor man kommer fra internt i Tilst, da de ikke ser sig selv som en forstad til Aarhus, men en helt selvstændig by. Det betyder helt vildt meget, i måden borgerne opfatter Tilst.

 • Hvorfor tror du at projektet kan blive en succes?

Jeg tror, projektet kan blive en succes, fordi man fra embedsværkets niveau har valgt den tilgang, man har. Man tager udgangspunkt i bydelene og spørger rent faktisk dem, der bor derude i stedet for at vedtage love oppefra og ned. Hvis det bliver implementeret ordentlig, tror jeg helt sikkert på, at borgerne vil kunne se lyset i projektet.

 

IMG_2556Mathias Mouritsen
27 år
Arkitektskolen
Arbejdede med bydelen Ø-gaderne

 

 • Hvad lokkede dig ved projektet Digital Bydel?

Vi har arbejdet rigtig meget med byrum på det sidste semester, og så har jeg bare længe syntes, at interaktionsdesign er et spændende område. Derfor var det helt oplagt at melde mig til, da jeg hørte om Digital Bydel

 • Hvilke kompetencer fra dit studie kan du bruge?

Vi lapper rigtig meget ind over hinandens kompetencer i min gruppe. Jeg bidrager dog mest med brainstorms og visualisering, da jeg kommer fra en designretning. Lige nu arbejder vi jo meget på et skitseplan, og der gør det da en stor forskel, at man ikke er bange for at tegne en tegning og skitesere, hvad man tænker.

 • Hvad var det tydeligste karaktertræk ved Ø-gaderne?

Helt umiddelbart minder det meget om en landsby. Det er et meget stille og roligt kvarter, hvor to grupper dominerer billedet; Dem der har boet der i mange år og de nytilkomne. Men hvor de måske ikke har det store personlige tilfælles, samles de i høj grad om børnene.

 • Hvorfor tror du at projektet kan blive en succes?

Det handler jo meget om borgergrupper. I Ø-gaderne er der jo fx de aktive og de passive borgere. Her vil de aktive rigtig gerne have de passive med ind i skabelsen af det gode miljø. I den forbindelse håber jeg da, at vi kan være med til at lave et talerør, som kan få de to grupper til at snakke sammen. Hvis det sker, er projektet da en succes i mine øjne.

IMG_2551Matti Bugge
26 år
Informationsvidenskab
Arbejdede med bydelen Åbyhøj

 

 • Hvad lokkede dig ved projektet Digital Bydel?

Jeg kender Torben Glock fra tidligere projekter, og da han fortalte om projektet, blev jeg hurtigt interesseret.
Fagligt lokkede projektet også, på grund af arbejdet med den digitale byudvikling og brugen af open data.

 • Hvilke kompetencer fra dit studie kan du bruge?

Mit fag er jo på mange måder en blanding af det tekniske og det humanistiske. Derfor har jeg et godt overblik over, hvad der er muligt rent teknisk, men også nogle antropologiske og etnografiske kompetencer, som jeg kunne bruge i vores feltarbejde.

 • Hvad var det tydeligste karaktertræk ved Åbyhøj?

De har det generelt rigtig godt derude. Der er et stort sammenhold, men de har måske ikke så meget at samles om. På den anden side beviser redningen af lokalbiblioteket også bare, at de sagtens kan samles og danne fælles front, hvis de føler, at deres kvarter bliver truet.

 • Hvorfor tror du at projektet kan blive en succes?

Projektet skal helt klart have fat i de mennesker, der bor ude i bydelene. Hvis en installation skal fungere, skal den selvfølgelig laves i samarbejde med dem, der rent faktisk skal bruge den. En god borgerrepræsentation er efter min mening altafgørende for, om projektet bliver en succes.