Samarbejde skal styrke lokaldemokratiet i Harlev

Digital Bydel vil i de kommende måneder samarbejde med Lokalbibliotekerne og Center for Byens Anvendelse om at udvikle en metode, der på sigt vil kunne styrke lokaldemokratiet og medborgerskabet i Harlev.

Som en del af det første prototypeforløb i projektet Digital Bydel vil borgerne i Aarhus-forstaden i løbet af maj kunne forvente at blive inddraget i beslutninger om bydelens grønne områder og lokalbibliotek.

”Vi har lavet en fælles vision for, hvordan vi ved hjælp af de her digitale dimser og åbne data kan få inddraget borgerne i at skabe nogle fede lokalområde”, siger Siff Erdmann fra Center for Byens Anvendelse i Teknik og Miljø.

I forsøget på at udvikle nye metoder til at inddrage de aarhusianske borgere i kommunens beslutningsprocesser viste et samarbejde sig hurtigt at være den bedste løsning.

”Fordi Helene Bruhn Schvartzman fra Lokalbibliotekerne også skulle lave noget med borgerbudgetter, gav det bare rigtig god mening at køre det sammen. Både for vores skyld, men i høj grad også for borgernes skyld”, siger Siff Erdmann.

”Samarbejdet med Digital Bydel opstod efterfølgende igennem Helene. Hun vidste, at de sad med noget af det samme. De havde brug for en konkret sag, hvor de kunne prøve deres prototype af, og vi vil jo bare gerne afprøve så mange metoder som muligt. Så samarbejdet var faktisk helt naturligt”.

”Nu arbejder vi så alle sammen på projektet omkring borgerbudgettet i Harlev. Vi har dog helt klart vores egne indgange til arbejdet. Digital Bydel forsøger at udvikle deres metode og prototype, Helene forsøger at finde ud af, hvordan man kan inddrage borgerne i at gøre det lokale bibliotek federe, og jeg forsøger at gøre det samme med de grønne områder”.

Rammerne, for hvordan man vil nå borgerne i Harlev, er endnu ikke endeligt fastlagt. En ting er dog sikker. Det digitale element vil få en hovedrolle.

”Det kan måske lyde underligt, men det digitale benspænd er vildt godt. Benspænd er altid sindssygt gode i sådan nogle processer. De skaber rammer for undersøgelsen og på den måde, får vi forhåbentlig nogle meget bedre og mere brugbare erfaringer”.

Det første skridt ind i den aarhusianske fremtid for borgerinddragelse og lokaldemokrati vil altså blive taget i Harlev. Et skridt, der i første omgang handler om at gøde jorden for det videre arbejde hos Digital Bydel, Lokalbibliotekerne og Center for Byens Anvendelse.

”Mit best case scenario er, at 80% af borgerne i Harlev får truffet en beslutning, som er forankret og gør at de vil engagere sig i de fælles grønne områder og får en følelse af ejerskab. På sigt er det jo et middel til demokrati, men lige nu handler det bare om at skabe så mange erfaringer som muligt”, siger Siff Erdmann.

 

1 Comment

Comments are closed.