Antropologi og Digital Bydel – På jagt efter fællesskaberne

Tre grupper af studerende fra Antropologi på Aarhus Universitet er lige nu i fuld gang med at udforske nogle af de centrale problemstillinger i projektet Digital Bydel. Deres arbejde vil kunne følges her på bloggen i form af indlæg, skrevet af de studerende selv. 

Hvordan forstår I projektet Digital Bydel lige nu?
Digital Bydel – et projekt der forsøger at inddrage/påvirke/opdrage? Århus bydeles borgere med nye digitale muligheder og teknologier. Et interessant projekt med udgangspunkt i både borger, kommune, digitalisering og udvikling med henblik på et paradigmeskift i forhold til brugen af digitale løsninger i samarbejdet borger og kommune imellem. For antropologen en oplagt mulighed for at være med til at kaste lys over de menneskelige faktorer der er i spil, i sådan et kæmpe projekt – men også meget stort og en kende diffust.

Hvad arbejder I med i denne fase?
Hvorfor mon benytte Århus’ bydele som udgangspunkt… Er de andet – og mere – end geografisk opdelte områder? Store demografiske rapporter og udredninger gjorde os ikke stort klogere. Hvordan ser det ud med fællesskaberne i bydelene. Hvornår og hvor oplever borgeren i Århus, at være en del af et fællesskab? Sker der noget i bydelene fra et borgerperspektiv, der kan bruges af Digital Bydel til at fremme “integrationen” af digitale løsninger – er det overhovedet noget man ønsker som borger? Når man påtænker at stille en prototype op til fælles brug i en bydel, hvordan mon den så tages imod i fællesskabets ånd?

I vores gruppe vil vi se nærmere på fællesskaberne i bydelen “Øgaderne”. Hvornår er man i et fællesskab, og hvor forekommer de – i bydelen, udenfor bydelen? Fællesskab som borgeren definerer et fællesskab. Når han/hun mener at være i et fællesskab, så er han/hun det. Øgaderne fordi vi umiddelbart tænker, det er et område, hvor man måske netop “drager ud fra” for at være i fællesskaber – men måske vi bliver overraskede…

Vi har samlet en kuvert med kort over Århus, små stjerneklistermærker, et engangskamera og en seddel til lidt uddybende noter. Vore informanter får i disse dage udleveret kuverten og får til opgave at fotografere, når de er i et fællesskab og desuden med stjernerne kortlægge, hvor de befinder sig i fællesskaberne. Når vi har samlet materialet ind vil vi vurdere den fremadrettede strategi for samtale/interviews/gåtur eller andet med informanten. På nuværende tidspunkt har vi ikke nogen fasttømret ide for, hvad det skal munde ud i – men det visuelle er en stærk faktor og inspirationskilde i vores arbejde og metode. Med Digital Bydel har vi også erfaret, at i et så stort projekt er det en fordel at kunne strække sig lidt både den ene og den anden vej. Stor var vores frustration, da vi fandt ud af, at den forventede prototype alligevel ikke kunne sættes op i den korte periode, vi er involverede i projektet, og således har vi valgt at gå meget åbent til værks, og se, hvor det bærer os hen.

//Gruppe 1