Digital Bydel har ramt Tyskland

Digital Bydel sat i et større perspektiv

Digital bydel bliver i tyskeren, Henning Günters speciale fra humangeografi, sat i en europæisk Smart City og Smart Citizen-sammenhæng. Digital bydel er godt eksempel på, hvordan borgerne ikke længere er sensorer, der bliver stimuleret i byen, men i højere grad er dem, der stimulerer byen. De er således med til at samskabe om byen. Projektet bliver introduceret på linje med lignende Smart City tiltag i Helsinki, Amsterdam, Köln og Milton Keynes.

Digital Bydel excellerer

Projektet excellerer på flere parametre, bl.a. sænker det barren for tilgængelighed og deltagelse, så alle kan være med. Desuden giver det også folk et godt udgangspunkt for deltagelse, når det blander digitale med ikke-digitale teknologier, og ikke mindst formår det at bruge allerede etablerede netværk og de lokale samfunds forbindelser.  Det sætter således projekterne ind i en lokal sammenhæng ved at skabe debat, meninger og holdninger om bydelen.


Læs specialet Her (På engelsk)