Aarhus og det europæiske CHANGE! netværk – medborgerskab er nøglen til ny velfærd!

Ny rapport giver et bud på hvordan medborgerskabet i Aarhus kan styrkes yderligere

Digital Bydel  har deltaget i EU URBACT netværket CHANGE! sammen med 4 andre aarhusianske projekter. Formålet med netværket er at udveksle viden og opnå læring i et transnationalt perspektiv, samt trække på internationale ’best practice’ modeller for social innovation og medborgerskab. Det er målsætningen at der gennem netværket skabes vigtige internationale netværk, for derigennem, at styrke kompetencer inden for social innovation og ny velfærds- og serviceudvikling. Endeligt er det ambitionen at Aarhus gør sig erfaringer med en ny måde at levere bæredygtige offentlige services og udvikling på, hvor borgeren inddrages i højere grad end i dag, og hvor der er større fokus på ligeværdig samskabelse.

I rapporten beskrives erfaringerne fra fem forskellige projekter, som hver især bygger på flere af medborgerskabspolitikkens visioner. Projekterne er:

  • Langtidsledige tager teten (MSB)
  • Rethink Activism (Sager Der Samler)
  • Selskab for Varm Velkomst (Givisme)
  • Digital Bydel (MKB – Borgerservice)
  • Rundhøj (Borgmesterens Afdeling)

Læs mere om resultaterne fra arbejdet i CHANGE! netværket i den afsluttende IAP (Integrated Acton Plan) rapport nedenfor eller hent den her.

Asluttende CHANGE! rapport