Blog – Sammen om Trøjborg

Ønsker i massevis

 

Frivillige og Huset Trøjborg på Kirkegårdsvej 53 (husettrøjborg.dk) havde den store glæde og fornøjelse af at have bydelstelefonen opstillet i Trøjborg i to af de varmeste måneder her i sommers. Den stod efter aftale placeret foran Trøjborg Apoteks indgangsparti på Tordenskjoldsgade, hvilket er et centralt sted tæt på både biografen, de små hyggelige specialforretninger, den lokale pølsevogn og caféerne.

 

 

Ved siden af telefonen havde vi opstillet et skilt, der opfordrede trøjborgerne, og de som arbejder eller har anden tilknytning til lokalområdet, til at ’gribe knoglen’ og indtale deres fremtidsønsker for Trøjborg. Og det viste sig, at tr

øjborgerne havde massevis af ønsker. Der blev indtalt i alt 233 gode forslag til, hvordan fremtidens Trøjborg skal være. Og det var lige fra flere skraldespande, fællesspisninger, grønne og børnevenlige pladser til en helhedsplan for lokalområdet.

 

Når en interesseret tog telefonrøret på bydelstelefonen, så gjorde vi i præsentationen opmærksom på, at vedkommende kunne deltage som frivillig eller gæst i den fælles vejfest på Trøjborg, som blev afholdt den 18. august på Huset Trøjborg og Trøjborg Plejehjem. Formålet med den fælles vejfest var at gøre opmærksom på, at alle kan være en del af et fællesskab, og sammen kan vi få ting til at ske bedre end hver for sig. Til vejfesten deltog rigtig mange gæster og frivillige. Der var fællesskabsbrunch med over 300 gæster, loppemarked, fernisering af kunstudstilling, kagekonkurrence, musik i forskellige genre, dans, richshawkørsel og til børnene var der hoppeborg, maling på sten m.v.

Formålet med opstillingen af bydelstelefonen var først og fremmest at få alle vores ønsker om fremtidens Trøjborg frem i lyset. Disse ønsker har vi bl.a. også benyttet i vores fællesskabsprojekt ’Sammen om Trøjborg’, som formidler fællesskaber mennesker imellem. Frivillige og Huset Trøjborg skaber rammer for, at beboere, foreninger, lokale erhvervsdrivende, institutioner og andre aktører kan mødes og udvikle flere fællesskaber. Der blev bl.a. i foråret afholdt workshops, som har sat fokus på trøjborgernes ønsker og behov. Sammen med ønskerne fra bydelstelefonen har vi nu et stort ønskekatalog inddelt i emner.

 

Med så mange ønsker til udvikling af lokalområdet Trøjborg, og ved at vi i fællesskab kan skabe et endnu bedre Trøjborg for alle, så pegede det på, at Trøjborg skulle have deres eget fællesråd. ’Sammen om Trøjborg’ ville også have en naturlig plads der. Et fællesråd er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver og er katalysator for lokale aktiviteter og events. Et fællesråd er samtidig også bydelens talerør til byrådet og den kommunale forvaltning. Et sådant fællesråd blev oprettet i starten af november 2018 med en bestyrelse på 7 engagerede og initiativrige mennesker.

Fællesrådet har allerede nu oprettet arbejdsgrupperne ’Nye venner’, ’Rene gader’, ’Helhedsplan for Trøjborg’ og flere grupper er på vej. Fællesskabsprojektet ’Sammen om Trøjborg’ er forankret sammen med frivillige lokale kræfter i gruppen ’Nye venner’.

Ønskerne brugte vi også aktivt på de sociale medier, så at følgere på bl.a. facebooksiden ’Sammen om Trøjborg’ fik mulighed for at diskutere nogle af dem.

Hele ønskekataloget inkl. ønskerne fra bydelstelefonen er blevet givet til Trøjborg fællesråd, som allerede er i fuld gang med at skabe et endnu bedre Trøjborg for os alle.

 

Af Helle Randlev – arbejder til dagligt på Folkestedet og Huset Trøjborg