Langenæsfonen – Medskabere af Byen

Langenæsfonen – Medskabere af Byen

Af Jeppe Spure Nielsen Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd har anvendt borgertelefonen til at få en masse input fra borgere på Langenæs, der måske normalt ikke fanges ind af workshops og borgermøder. Vores formål var at sætte lup på Langenæs ved at få input til Fremtidens Langenæs, fordi vi som fællesråd ønskede at skabe en vision […]

Fredens Torv –  Volume 2

Fredens Torv – Volume 2

Af Marianne Dall, studerende på kunsthistorie Kulturformidlingsprojektet Som studerende på AU har vi i forbindelse med et studierelateret kulturformidlingsprojekt om byrummet, Fredens Torv, haft glæde af at samarbejde med Digital Bydel, der opstillede en interaktiv byrumsinstallation på Fredens Torv. Installationen fungerede som en ’idéboks’ på hjørnet ved vinbaren, Plan B, hvor borgerne i 2 uger […]

Blog – Sammen om Trøjborg

Blog – Sammen om Trøjborg

Ønsker i massevis   Frivillige og Huset Trøjborg på Kirkegårdsvej 53 (husettrøjborg.dk) havde den store glæde og fornøjelse af at have bydelstelefonen opstillet i Trøjborg i to af de varmeste måneder her i sommers. Den stod efter aftale placeret foran Trøjborg Apoteks indgangsparti på Tordenskjoldsgade, hvilket er et centralt sted tæt på både biografen, de […]

Blog – DokkX

Blog – DokkX

Udvikling af nye velfærdsteknologier på DokkX Aarhus kommunes interaktive udstilling af velfærdsteknologi, kaldet DokkX, har i en periode på lidt over 3 måneder, haft udstillet Digital Bydels interaktive telefonboks. Installationen skulle i dette regi bruges til, at indsamle idéer til videre udvikling af nye velfærdsteknologier. DokkX ønskede at indsamle nye idéer til velfærdsteknologi, da deres […]

Aarhus og det europæiske CHANGE! netværk – medborgerskab er nøglen til ny velfærd!

Aarhus og det europæiske CHANGE! netværk – medborgerskab er nøglen til ny velfærd!

Ny rapport giver et bud på hvordan medborgerskabet i Aarhus kan styrkes yderligere Digital Bydel  har deltaget i EU URBACT netværket CHANGE! sammen med 4 andre aarhusianske projekter. Formålet med netværket er at udveksle viden og opnå læring i et transnationalt perspektiv, samt trække på internationale ’best practice’ modeller for social innovation og medborgerskab. Det er målsætningen at der gennem […]

Borgerinddragelse og politikudvikling

Borgerinddragelse og politikudvikling

Digital Bydels installationer vil i maj, juni og juli måned tage på turné rundt i Aarhus’ bydele for at samle ideer og input fra borgerne til den nye politik i forvaltningen, Borgerservice og Biblioteker. Således kan borgere, der ikke havde mulighed for at deltage til de allerede afholdte Borgermøder, alligevel få indflydelse på, hvilke pejlemærker […]

Medborgerskab i Rundhøj

Medborgerskab i Rundhøj

Det seneste stop på Digital Bydels turné rundt i Aarhus er Rundhøj. Her er to containere blevet omdannet til et hyggeligt mødested for de lokale, der i længere tid har arbejdet på at styrke Rundhøj som et lokalområde. Containerne er blevet ombygget af lokale borgere fra Rundhøj sammen med arkitekt Eske Bruun, så det nu […]

Digital Bydel har ramt Tyskland

Digital Bydel har ramt Tyskland

Digital Bydel sat i et større perspektiv Digital bydel bliver i tyskeren, Henning Günters speciale fra humangeografi, sat i en europæisk Smart City og Smart Citizen-sammenhæng. Digital bydel er godt eksempel på, hvordan borgerne ikke længere er sensorer, der bliver stimuleret i byen, men i højere grad er dem, der stimulerer byen. De er således […]