Borgerservice i Aarhus kommune har indgået et samarbejde med Alexandra Instituttet  i projektet Digital Bydel. I projektet vil vi overordnet have fokus på hvordan man kan informere, involvere og indgå i dialog med borgerne på forskellige måder, ved brug og udfoldelse af det digitale i de fysiske arealer.

Borgerservice og hele den offentlige sektor står overfor et paradigmeskift i måden, hvorpå vi møder vores borgere. Den offentlige sektor arbejder disse år indgående med kanalstrategier, som skal sikre at servicen tilrettelægges mest effektivt og med den størst mulige effekt. Et resultat heraf er bl.a., at borgerne i overvejende grad nu tilbydes digitale indgange, hvor de tidligere skulle møde personligt op.

Myndighederne forsøger på forskellig vis at oplyse borgerne, og tilpasse borgerdialogen til dette nye paradigme. Det sker oftest gennem samarbejder og markedsføringstiltag, som henvender sig til specifikke målgrupper (ældre, unge, udsatte etc.), kombineret med brede landsdækkende kampagner. I Digital Bydel projektet ønsker Borgerservice at gøre erfaringer med en anden tilgang, med udgangspunkt i det sted, borgeren bor: bydelene. Bydelen er rum for alle målgrupperne; det er her borgerne bor og lever.

Paradigmeskiftet er også kendetegnet ved en rivende udvikling indenfor det område, man kalder mediearkitektur. Hvad sker der når digitaliseringen presser sig på overalt – gennem smartphones, selvbetjeningsstationer og dataopsamling? Hvad er vigtigt når arkitekter, byudviklere og serviceudviklere skal udvikle byrum, med data og dimser som nyt materiale og nye værktøjer? Hvordan kan en kommune bruge disse nye erkendelser til at skabe byrum og services, som udnytter de digitale muligheder, til at gå i dialog med borgerne?

Med udgangspunkt i aktuelle sager, hvor der er noget på spil i for borgerne i bydelene, ønsker vi i projektet at udvikle koncepter/modeller for, hvordan kommunen kan bruge det digitale medie til at understøtte medborgerskab og engagement blandt borgerne i området. Ved at arbejde aktivt med borgerinddragelse, gennem bydelsinstallationer, konkurrencer og visualisering af relevante data, forventer vi at projektet kan være med til at give erfaringer og bud på modeller for en ny slags borgerdialog i et nyt digitalt paradigme.

header2